Bajki dla dzieci

Dawid i Goliat - bajka dla dzieci

Dawid i Goliat

Bajka o Dawidzie i Goliacie

Dawno, dawno temu za siedmioma grami, za siedmioma lasami, za siedmioma morzami yy sobie dwa narody Izraelici i Filistyni. Pewnego dnia doszo pomidzy ich wadcami do ktni i wypowiedzieli sobie wojn.
Kady zebra najodwaniejszych i najwaleczniejszych mczyzn w swoim pastwie i wyruszy na pole bitwy. Kiedy jednak dwa ogromne wojska stany naprzeciwko siebie wadcy poszli po rozum do gowy i wpadli na pomys, e losy wojny rozstrzygnie pojedynek 2 najpotniejszych wojownikw ? po jednym z kadej armii. Dziki temu zwyciy najlepszy i aden onierz nie zginie.
Filistyni wystawili Goliata ? najwikszego i najsilniejszego wojownika jakiego kiedykolwiek nosia filistyska ziemia. Kiedy Izraelici zobaczyli z kim przyjdzie walczy najlepszemu z nich, oblecia ich strach i nikt nie zgosi si do pojedynku z Goliatem.
Krl by zrozpaczony, bo wszystko wskazywao na to, e przegra wojn. Kiedy wydawao si, e sytuacja jest beznadziejna, a Izraelici okryj si hab, bo nikt nie chcia si pojedynkowa z Goliatem, do krla przyszed may chopiec. Poprosi wadc, by pozwoli mu pojedynkowa si z Goliatem. Krl zamia si, bo myla, e chopiec artuje. Ale Dawid (bo tak mia na imi) okaza si chopcem o wielkim sercu i przekona krla, e bdzie mnie broni honoru swego narodu. Postali wojownicy zawstydzili si syszc sowa chopca, ale mimo to nikt nie zgosi si do walki. Ostatecznie zrozpaczony krl nie majc innego wyjcia zgodzi si, by Dawid reprezentowa Izrael w walce z Goliatem.
Kiedy nadszed dzie pojedynku, nikt nie dawa odwanemu chopcu szans na zwycistwo z Goliatem. Ale Dawid nie by w ciemi bity. Wiedzia, e walczc z potnym Goliatem, nie ma najmniejszych szans, dlatego postanowi uy podstpu. Zamiast cikiej zbroi i cikiego miecza, ktrych i tak nie umia udwign na pojedynek wzi tylko proc.
Wszyscy byli bardzo zdziwieni. Bo przeciwko uzbrojonemu i wielkiemu Goliatowi stan may chopiec, ktry nie mia nawet miecza do walki. Filistyni widzc ten nierwny pojedynek wybuchnli miechem, byli bowiem pewni swego zwycistwa. Kiedy Goliat i Dawid stanli naprzeciwko siebie i krlowie dali sygna do rozpoczcia pojedynku. Goliat zacz biec w kierunku Dawida, a kiedy bieg ziemia trzsa si od jego krokw. Dawid jednak nie wystraszy si, spokojnie wzi do rki may kamie, woy go do procy i wycelowa w Goliata, a kiedy olbrzym znalaz si w zasigu procy rzuci kamieniem z caych si prosto w nadbiegajcego przeciwnika. Olbrzym dosta prosto w czoo i natychmiast straci przytomno. Kiedy Filistyni zobaczyli jak Goliat upada przecierali oczy ze zdumienia, nie byo im ju do miechu. Nie mogli uwierzy, e tak wielki i silny wojownik zost pokonany przez maego chopca.
Tak oto Dawid wygra pojedynek z Goliatem, a Izraelici wgrali wojn z Filistynami, ktrzy wrcili do domw jako pokonani. Kiedy Goliat odzyska przytomno pogratulowa Dawidowi zwycistwa.
W nagrod za odwag i spryt, ktrymi nie wykaza si nikt inny, Dawid zosta nowym krlem Izraela. Od tej pory nikt nie odway si zaatakowa Izraelitw, bo wszyscy pamitali jak Dawid pokona wielkiego Goliata i bali si, e podziel los olbrzyma. Dawid za okaza si krlem, ktry potrafi rozmawia z ssiadami i dziki temu za jego panowania Izrael nie uczestniczy w adnej wojnie. Dziki temu wszyscy poddani Dawida yli za dugo i szczliwie.