Rozwj dziecka - jak wspiera?

W artykule tym podam informacje o tym jak wspiera rozwj dziecka.

Dzieci rozwijaj si same od momentu poczcia do dorosoci. Nawet, gdy dorosn, nie przestaj si rozwija. Mona wic powiedzie, e wystarczy eby doroli nie przeszkadzali w rozwoju. To wana myl, o ktrej zawsze staram si pamita wychowujc swoje dzieci. Realizacja tej prostej zasady, wcale nie jest taka atwa jak si to z pozoru wydaje.

Jako rodzic nie chc by tylko obserwatorem, cho to przyjemne. Chc i mam obowizek wspiera moje dzieci, pomaga im w rnych sprawach. A kwestia ich optymalnego rozwoju staa si dla mnie kluczowym wyzwaniem. Dlatego, czytajc ksiki, czasopisma, ogldajc filmy, biorc udzia w szkoleniach i wchodzc w interakcj z moimi dziemi zgromadziem w tej kwestii ogromn wiedz, z ktr z Tob si w tym miejscu podziel. Wierz, e ta wiedza moe uatwi Tobie bycie rodzicem, tak jak uatwia mi penienie tej najtrudniejszej do odegrania w yciu roli.

Rozwj dziecka w wieku podowym
Rozwj dziecka do 1 roku ycia
Rozwj dziecka do trzeciego roku ycia
Rozwj dziecka w wieku przedszkolnym
Rozwj dziecka w wieku szkolnym
Rozwj nastolatka - okres gimnazjum
Rozwj nastolatka - szkoa rednia i zawodowa