Bajki dla dzieci

Jak czyta bajk? Jak opowiada bajk?

PAMITAJ! adne nagrania bajek, choby najlepszych lektorw, nie zastpi kontaktu z Tob, z ywym sowem. Tylko Ty moesz dziecku zapewni interakcj z bajk, rozbudzi jego ciekawo, rozwija empati, wpywa na sposb mylenia, na jego wiat wartoci. Tylko Ty moesz nauczy go opowiadania z pasj, logicznego mylenia.

Swoj drog to fantastyczne dowiadczenie, tak patrze jak z plazmy, powstaje czowiek i mc wspuczestniczy w tym procesie!

Opowiadajc / czytajc dziecku bajk pamitaj o kilku rzeczach:

  • Czyta bajk wolno (wrcz nienaturalnie), z duymi pauzami midzy frazami (im wolniej, tym wiksza szansa, e dziecko za Tob nady). Pamitaj dzieci baaardzo wolno kojarz, myl, a w konsekwencji atwo si gubi i szybko nudz.
  • Zadbaj, by opowie bya ciekawa: zmieniaj tempo mwienia, gono, wielokrotnie pytaj dzieci, zwracaj si do nich (przykuwaj ich uwag do kolejnych wydarze). Opowiadaj z wielkimi emocjami, okazuj zdziwienie, podziw, smutek itp. Dziki temu Twoje dziecko bajk bdzie mogo przey, a nie tylko odsucha.
  • Zaangauj w czytanie/opowiadanie bajki swoje dziecko. Tam, gdzie zosta zamieszczony znak: [PAUZA], zawie na chwil gos i daj dziecku szans na uzupenienie brakujcego elementu - jeli nie dopowie, Ty to zrb. Zdziwisz si jak szybko Twoje dziecko zacznie uzupenia te luki.
  • Inn form zaangaowania jest umoliwienie dziecku dopowiadania miejsca akcji, cech postaci i innych elementw wiata przedstawionego itp. Skrajn postaci jest wspne wymylanie bajki, ale to ju dla kilkulatkw.
  • Z biegiem czasu i Ty, i Twoje dziecko nauczycie si tej bajki na pami, wtedy moecie wsplnie modyfikowa szczegy. Reagujc na postpy dziecka, zwikszaj rwnie liczb luk do uzupenienia, a dojdzie do tego, e dziecko bajk bdzie opowiadao samo, a Ty pytaniami i wtrceniami bdziesz mu w tym pomaga.
  • Zwr uwag na jeszcze jedn rzecz, wszystkie bajki, ktre czytasz i opowiadasz dziecku s o nim. Twoje dziecko w bohaterze bajki widzi siebie i swoje najblisze otoczenie (brata, siostr, mam, tat, dziadka, bajka, wujka i cioci). Wykorzystaj to w trakcie opowiadania / czytania bajki, dostosowujc bohaterw do samego dziecka (pe, imi) i do bliskich dziecka. Pamitaj take o tym, dobierajc bajki - inne cechy powinni mie bohaterowie bajek dla dziewczynek, inne dla chopcw.