Joomla! administracja, SEO, szablony graficzne

Jak opublikować artykuł w Joomla!

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Jak opublikować artykuł w Joomla! (na zapleczu)?

Artykuł jest adresowany do kompletnych nowicjuszy, korzystających z CMS Joomla!. Jego celem jest pomóc w nauce publikowania tekstów w Joomla!

 

Utwórz artykuł

Po zalogowaniu się do zaplecza serwisu Joomla! wybierz ikonę z opisem „Utwórz artykuł". Tak jak to przedstawia poniższy obrazek:

Zaplecze Joomla! - dodaj nowy artukuł

Formularz wprowadzania artykułu wygląda następująco:

Nowy artykuł w Joomla!

Tytuł artykułu

W pierwszej kolejności proponuję wypełnić pole „tytuł". Najlepiej tak, by tytuł nie przekraczał 5 wyrazów.

Tytuł nowego artykułu

Kategoria artykułu

W drugiej kolejności należy wybrać właściwą kategorię, w której ma być opublikowany artykuł. Wyobraź sobie, że kategorie to półki, na których układa się artykuły. Każda nazwa kategorii odpowiada podobnej w menu na stronie głównej. Wybór kategorii jest więc bardzo ważny, bo zadecyduje o tym, w której części strony internetowej artykuł zostanie opublikowany. Na szczęście w każdej fazie edycji artykułu kategorię można zmienić.

Kategoria nowego artykułu

Status artykułu

Wybierz status artykułu. Na czas edycji warto zmienić status na nieopublikowany. Wtedy widać go na zapleczu, można go edytować, ale nie jest ani widoczny, ani dostępny dla użytkowników. Trzeba pamiętać, że opcja "Opublikowano" jest konieczna, by artykuł wyświetlał się na stronie.

Status nowego artykułu w Joomla!

Wyróżnianie artykułu

Następnie określ, czy artykuł ma zostać wyróżniony na stronie głównej. Jeśli tak, to wybierz z menu „Wyróżnione" opcję „tak".

Uwaga! Nawet jeśli zdecydujesz się wyróżnić artykuł na pierwszej stronie, możne on się tam nie ukazać, jeśli nie będzie należał do kategorii, która została przez administratora wybrana do wyświetlania artykułów.

W każdej chwili można zmienić to ustawienie.

Wyróżnianie nowego artykułu w Joomla!

Zamieszczanie treści artykułu

Ostatnim krokiem jest wprowadzenie treści artykułu, który wcześniej został napisany w jakimkolwiek edytorze tekstu. W tym celu należy skopiować tekst z otwartego w edytorze pliku tekstowego i przejść do formularza wprowadzania artykułu. Następnie z paska narzędziowego wybierz ikonę „Paste as a Plain Text" i wklej skopiowaną treść artykułu.

Wprowadzanie treści do nowego artykułu w Joomla!

Zapisywanie

Sensownie jest zapisać sobie na tym etapie artykuł. Jeżeli artykuł wpisujemy ręcznie, należy pamiętać, żeby co kilka minut zapisywać artykuł, by nie stracić wprowadzonych, ale niezapisanych danych, gdy wygaśnie sesja i zostaniemy wylogowaniu z serwisu.

Formatowanie tekstu

Następnym krokiem jest prawidłowe formatowanie tekstu. Większość opcji nie różni się niczym od spotykanych w edytorach tekstu. Omówienie różniących się od tych spotykanych w edytorach tekstu i najważniejszych dla czytelności artykułu znajdziesz poniżej.

Nagłówki

Tytuł artykułu w wersji pełnej lub podtytuł należy opatrzyć nagłówkiem Heading 2.

Śródtytuły koniecznie wyróżniaj nagłówkiem, najlepiej Heading 3. Zbyt długi i zbity tekst na ekranie komputera przestaje być czytelny. Dlatego trzeba go rozdzielać śródtytułami.

Śródtytuły, nagłówki w Joomla!

Czytaj więcej

Bardzo ważnym elementem dla artykułów publikowanych na stronie głównej i przeglądzie typu blog jest umieszczenie linii Więcej po zawsze takiej samej ilości znaków. Jeśli przycisk więcej będzie w różnych artykułach zamieszczany po różnej ilości znaków, będzie to wyglądało nieestetycznie.

Czytaj więcej w nowym artykule w Joomla!

Wstawianie grafiki to artykułu

Wstawianie grafiki w Joomla!