Joomla! administracja, SEO, szablony graficzne

Edytowanie grafiki w artykule

Edycja grafiki w artykule w CMS Joomla!

Zmiana wielkoci zdjcia

Wersja najprostsza:

klikamy w grafik, apiemy za rg zdjcia i zmniejszamy je do podanych rozmiarw
Edycja grafiki w Joomla! - atwa zmiana rozmiaru

Wersja trudniejsza:

wybieramy ikon "Insert/edit image" z paska narzdziowego
Edycja grafiki w artykule w Joomla!
nastpnie klikamy w zakadk "Appearance", gdzie w pola "Dimensions" wpisujemy szeroko i wysoko obrazka. Jeli zaznaczymy opcj "Constrain Proportions" wystarczy poda jeden z wymiarw, drugi zostanie obliczony automatycznie tak, by zachowa pierwotne proporcje grafiki.
Edycja grafiki w artykule w Joomla! - zmiana rozmiaru
Mam tu jeszcze wicej moliwoci. Pola "Vertical Space" (odstp pionowy nad i pod grafik) i "Horizontal Space" (odstp poziomy - z lewej i prawej strony grafiki) pozwalaj pozostawi odstp pomidzy grafik a tekstem, ktry j oblewa - wielkoci te s liczone w pikselach. Z kolei "Border" pozwala okreli grubo ramki wok zdjcia.
Najwaniejsza jednak opcja to "Alignment", poniewa umoliwia ona precyzyjnie okreli jak grafika ma by opywana przez tekst i jak w artykule zakotwiczona. Najwygodniejsze opcje to left - obrazek przylega do lewego marginesu i jest oblewany przez tekst z prawej strony:
Opywanie grafiki z prawej strony - left
lub right - obrazek przylega do prawego marginesu i jest oblewany przez tekst z lewej strony:
Opywanie grafiki z lewej strony - right