Joomla! administracja, SEO, szablony graficzne

Adresy bez html Joomla!

Brak przyrostka html w adresie

Mimo wczonej w globalnej konfiguracji opcji "Adresy z przyrostkiem" Joomla! potrafi na serwerach home.plgenerowa jednoczenie adresy z sufiksem .html i adresy bez przyrostka .html. Taka sytuacja nie pomaga w SEO.
Objawia si to tym, e po wpisaniu w wyszukiwarce adresu z przyrostkiem .html i adresu pozbawionego tego sufiksu, wyszukiwarka odnajdowaa zawsze ten sam artyku.

Rozwizanie - przekierowanie na adresy z sufiksem .html

Rozwizanie tego problemu stanowi wpis w pliku .htaccess, dodajcy do kadego adresu sufiks .html i przekierowuje wszystkie adresy bez przyrostka na adresy z przyrostkiem.
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.html$
RewriteRule ^(.*)$ /$1.html [R,L]

Jednoczenie naley zaznaczy w konfiguracji globalnej w czci:

Optymalizacja dla wyszukiwarekAdresy z przyrostkiem TAK

Rozwizanie to jest wietne, ale ma jedn wad - wywouje bd kiedy korzysta si z page-break.
Bardziej uniwersalnym rozwizaniem jest rezygnacja z przyrostka .html w adresach:
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
RewriteRule ^(.*)\.html$ /$1 [R=301,L]


Uwaga!

Jednoczenie naley zaznaczy w konfiguracji globalnej w czci:

Optymalizacja dla wyszukiwarekAdresy z przyrostkiem NIE

Wrazie zaptlenia i zmian w ustawieniach eby zobaczy efekty tych zmian naley wyczyci histori przegldania.