Automatyczne zapisywanie użytkowników na kurs

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Automatyczne zapisywanie na kurs

Aby użytkownik platformy Moodle był automatycznie zapisywany na kurs trzeba ustawić w:
Site Administration > Users > Permissions > User policies
Adiministracja serwisu > Użytkownicy > Zezwolenia > Zasady użytkownika
Domyślna rola dla wszystkich użytkowników (defaultuserroleid) domyślną rolę student. Normalnie domyślną rolą jest użytkownik zarejestrowany (authenticated user).

Jeśli wybrana została opcja: użytkownik zarejestrowany (authenticated user) wówczas każdy użytkownik serwisu Moodle zawsze będzie musiał się zapisać na każdy wybrany kurs.

Moodle, adminiatracja, użytkownik, zapisy


moodle, zapisywanie, zapisywanie na kurs, administracja