Automatyczne zapisywanie na kurs

Aby uytkownik platformy Moodle by automatycznie zapisywany na kurs trzeba ustawi w:
Site Administration > Users > Permissions > User policies
Adiministracja serwisu > Uytkownicy > Zezwolenia > Zasady uytkownika
Domylna rola dla wszystkich uytkownikw (defaultuserroleid) domyln rol student. Normalnie domyln rol jest uytkownik zarejestrowany (authenticated user).

Jeli wybrana zostaa opcja: uytkownik zarejestrowany (authenticated user) wwczas kady uytkownik serwisu Moodle zawsze bdzie musia si zapisa na kady wybrany kurs.

Moodle, adminiatracja, uytkownik, zapisy


moodle, zapisywanie, zapisywanie na kurs, administracja